پزشک یا تیم درمانی شما بهترین منبع برای بررسی علایم اختلالت خلقی هستند. ممکن است پزشک خود اقدام به درمان علایم شما کند و یا از یک متخصص روانپزشک برای بررسی بیشتر کمک گیرد داروهای مورد استفاده و چگونگی انجام مشاوره در فصل ۱۷ و ۱۹ توضیح داده شده است.

روشهای درمان افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان:
درمان افسردگی می­تواند به روند بهبودی شما و سلامت کلی شما کمک کند. دوره درمان افسردگی طول می­کشد اما درمان­ها موثر هستند. مراجعه به یک روانشناس یا مشاور که در زمینه روانشناسی سرطان آموزش دیده است تا حد زیادی در بهبود شرایط شما کمک کننده خواهد بود. روانشناس به یکی از شیوه های شناختی-رفتاری، آموزشی، گروه درمانی یا ارجاع به روانپزشک به شما کمک خواهد کرد.