خیلی‌ها این را تجربه کرده‌اند که هنگام پیاده روی، افکاری ابتکارآمیز به ذهن‌شان خطور کرده یا راه حل مشکلات را پیدا می‌کنند. چهار مطالعه در این مورد انجام شده و همه‌ی آنها تائید کرده‌اند که پیاده روی، اندیشه پردازی‌های مبتکرانه را بیشتر می‌کند.

 
البته این تاثیری نیست که تنها با حرکت کردن در محیطی خاص و قدم زدن در جایی حاصل شود، بلکه باید واقعا پیاده روی کنید! چه در محیط بیرون چه روی تردمیل. پیاده روی باعث می‌شود ایده‌هایی جدید و مناسب به ذهن‌تان خطور کند و این اتفاق حتی بعد از پیاده روی، زمانی که می‌نشینید تا کارهای‌تان را انجام دهید هم ممکن است روی دهد.