می‌دانیم که مشخص شده است مکمل بتا آلانین عملکرد را بهبود بخشیده و خستگی را در حین فعالیت با شدت بالا به تأخیر می‌اندازد، اما آیا این به ورزشکاران استقامتی مربوط است؟ خب فقط به این دلیل که یک ورزشکار استقامتی هستید به این معنا نیست که اختصاصا با شدت پایین تمرین می‌کنید، درست است؟

دوی تمپو (Tempo Run)، ثبت سرعت و مسافت دو (race pace)، و حتی وزنه برداری برای بهبود طرز دویدن همگی جنبه‌هایی از تمرین شما هستند که از مکمل بتا آلانین بهره خواهند برد. در حقیقت، مطالعات مختلفی به اثرات مثبت مکمل بتا آلانین بر عملکرد استقامتی، از جمله عملکرد دوچرخه‌سواری و پارو زدن دست ‌یافته‌اند.

در حین جلسات تمرین با شدت بالا، بدن شما یون‌های هیدروژن را انباشته می‌سازد. این یون‌های هیدروژن موجب کاهش pH می‌شوند، که درنهایت موجب خستگی می‌گردد. مشخص شده است که بتا آلانین که یک مشتق از آمینواسید است، کارنوزین داخل عضلات را افزایش می‌دهد، که می‌تواند توانایی بدن در خنثی کردن یون‌های هیدروژن را افزایش دهد. این می‌تواند به صورت بالقوه خستگی را به تأخیر بیندازد و عملکرد ورزشی و حجم تمرین را بهبود بخشیده و احساس خستگی را کاهش دهد.

دوز توصیه شده: ۳ تا ۶ گرم در روز، در دوزهای ۸۰۰ میلی‌گرمی در طول روز مصرف شود تا اثرات پارستزی، احساس مورمور شدن یا بی‌حسی موقت شبیه به خواب رفتن یک عضو کاهش یابد.