در مواردی برخی جراحان در مطب اقدام به جراحی ترمیمی می نمایند. اما آنچه که مسلم است این است که اگر این عمل در اتاق عمل انجام پذیرد قطعا نتایج بهتری به بار می آورد.
هزینه عمل جراحی ترمیمی

در بسیاری موارد بر حسب توافق قبلی، بیمار تنها هزینه مرکز جراحی را پرداخت می کند.