۱۰ ثانیه اول پلانک خوب است. اما بعد از آن هر میلی ثانیه انگار کش می آید و طولانی تر می شود. به جای اینکه هر بار در طول ورزش از انجامش صرف نظر کنید و یا اصلاح شده ی ( پا روی زمین ) آن را انجام دهید، این بار بهانه را کنار بگذارید و به استقبالش بروید.

بادیلا می گوید پلانک ورزشی است که همه باید آن را انجام دهند. این حرکت، کل هسته بدنتان را تقویت می کند و هسته بدن مهم ترین قسمت انجام هر حرکتی است. اگر حرکت را درست انجام دهید، هسته بدنتان درگیر می شود. پلانک بسیار مهم است و برایتان خوب است اما حرکتی بسیار چالش برانگیز است.

چالش ذهنی بسیار شدید است. هیچ چیز نمی تواند حواستان را از خستگی عضلات شکم و لرزش بازوها پرت کند. اما پلانک کمک می کند هسته بدنتان را جهت انجام آنچه برایش طراحی شده تمرین دهید: با ثبات کردن بدن. نستلر مربی ورزشی حرفه ای است که با ورزشکاران NFL, UFC, NHL و MLN کار می کند و به شدت این حرکت را توصیه می کند او می گوید این حرکت را به صورت میکس انجام دهید یعنی پلانک از کنار، پلانک روی توپ طبی، پلانک در حالی که بدنتان را در یک مسیر دایره ای حرکت می دهید و پلانک در حال رفتن به جلو و عقب؛ همه ی این موارد کار را دشوارتر و چالش برانگیز تر می کند.

انجام هر کاری برای چالش برانگیز تر کردن پلانک می تواند مزیت آن را افزایش دهد، فقط به شرط اینکه هسته بدن همچنان درگیر بماند. ورزش هایی که بر پایه پلانک انجام می گیرند به محافظت ستون فقرات کمک می کنند، عضلات شکم را بهبود می دهند و کمک می کنند همه چیز ظاهری بهتر داشته باشد. پلانک علاوه بر محافظت از ستون فقرات و ورزیده کردن هسته بدن باعث می شود عملکرد ورزشی تان بهبود پیدا کند و همچنین در کارهای روزمره نیز چابک تر خواهید شد.