جنین، آهن مورد نیاز برای رشد تا 5 یا 6 ماه پس از تولد را از مادر دریافت میکند. بنابراین نیاز یک زن به آهن، در طول دوران بارداری افزایش می یابد. به دلیل توقف عادات ماهیانه، از دست دادن آهن در دوران بارداری کاهش میابد زیرا خروج آهن با خونریزی قاعدگی کمتر خواهد شد. بنابراین استفاده روزانه از غذاهایی که منابع خوب آهن هستند (به عنوان مثال گوشت قرمز) مفید بوده و همچنین خوردن غذاهایی که منابع خوبی برای ویتامین سی (به عنوان مثال پرتقال) هستند؛ به جذب بهتر آهن کمک میکند. میزان نیاز به جذب آهن در طول دوران بارداری 27 میلی گرم در روز (9 میلی گرم بیشتر از زنانی که باردار نیستند) توصیه میشود. این میزان، به مقدار ذخیره آهن بدن در اولین بارداری بستگی دارد. اگر ذخیره آهن بدن شما خیلی پایین است، شما به مکمل های غذایی آهن بیشتری نیاز دارید. این مسئله بسیار حائز اهمیت است تا برای تامین آهن از طریق مکمل های غذائی با پزشکتان مشورت کنید چراکه آهن در مقدار زیاد میتواند سمی باشد.