عنصر روی یکی از عناصر ضروری بدن است که برای فعالیت بسیاری از آنزیم‌های بدن لازم بوده و در تنظیم بسیاری از اعمال بدن نقش دارد.

اصولا عناصر مهم بدن شامل ریزمغذی‌های مختلف از‌جمله روی است. روی، نه‌تنها کارهای مختلفی را در بدن انسان بر عهده دارد، بلکه می‌تواند صدها آنزیم دیگر را هم فعال کند.

اما جالب است بدانید کمبود روی اولین بار در مصر و ایران مشخص شد و دلیل آن کاهش یا افزایش‌نیافتن قد یا جهش قد کودکانی بود که به دوران بلوغ می‌رسیدند.

کمبود روی در آن زمان در خاک کشاورزی مشخص شده بود. درواقع، موادی که در آن زمین‌ها از نظر کشاورزی و دامداری آماده می‌شد، فاقد روی بود.از مطالب زیر هم دیدن فرمایید :