با توجه به این‌که خواب ضعیف می‌تواند زمینه‌ساز سردردهای تنشی و افزایش حساسیت در فرد شود، بنابراین لازم است برای درمان ابتدا عوامل استرس زا حل شود و سپس درمان در خصوص اصلاح سبک زندگی فرد صورت گیرد.

بهتر است فرد قبل از خواب از رفتاردرمانی و تکنیک‌های توقف فکر استفاده کند و با استفاده از برنامه‌ریزی متناسب با توانایی سبک زندگی خود را تغییر دهد. داشتن فعالیت‌های جسمانی و درمان‌های شناختی و نگرشی نیز می‌تواند کمک کند تا فرد آرامش بیشتری را داشته باشد.

دکتر مهرنوش دارینی

روان‌شناس و مشاور