پلی‌آرتریت ندوزا(به انگلیسی: Polyarteritis nodosa) یک واسکولیت سیستمیک هم در شریان‌های کوچک و هم در شریان‌های متوسط است. دیواره رگهای متعددی("پلی" آرتریت) به شکل پراکنده در نقاط مختلف بدن درگیر می‌شوند. مناطق دچار التهاب در سرخرگ تضعیف شده وبه دلیل فشار جریان خون، بصورت حفره‌های کوچک بیرون زده (آنوریسم) و در طول رگ شکل گره به خود می‌گیرند که نام "گرهی" از همین‌جا ناشی شده است. بیماری اغلب در دهه‌های پنجم و ششم زندگی و بیشتر در مردان دیده می‌شود

دلیل ایجاد این بیماری هنوز یافت نشده است ولی ۳۰درصد از افراد مبتلا به این بیماری٫ به هپاتیت ب نیز مبتلا هستند و ممکن است یکی از عوارض تب روماتیسمی باشد. مردان دو برابر زنان به این بیماری دچار می‌شوند.