درون‌خمیدگی ساعد یا کوبیتوس واروس (Cubitus varus) نوعی نابهنجاری شکلی (دفرمیتی) در بدن است بدین شکل که وقتی فرد در حالت ایستاده قرار گرفته و بازو و آرنج را در حالت باز و آویزان قرار می‌دهد بطوریکه کف دست رو به جلو باشد می‌بینیم مچ دست به تنه نزدیکتر است تا آرنج.

شایعترین علت این تغییر شکل آرنج، بد جوش خوردن در محل شکستگی سوپراکندیلار استخوان بازو در زمان کودکی است. کوبیتوس واروس موجب میشود اندام فوقانی شکل قنداق تفنگ به خود بگیرد.


از مطالب زیر در صورت صلاحدید خود دیدن بفرمایید :

خرید قطره اسپانیش فلای

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


خرید دستگاه وکیوم

خرید دستگاه وکیوم مردان افزایش سایز آلت مردان با مجوز بهداشت

خرید بهترین دستگاه بزرگ کننده الت اقایان وکیوم همراه