بیماری سرخرگ محیطی (انگلیسی: Peripheral artery disease) یا (PAD) یا (PVD) به معنی تنگی عروق محیطی است (مانند سرخرگ‌های پا و دست). در این بیماری عروق مرکزی مانند سرخرگ‌های قلب یا مغز آسیب ندیده‌اند.

علائم این بیماری عبارتند از لنگیدن متناوب که با استراحت بهبود می‌یابد، پوست براق و سرد اندام، ریزش موهای اندام، بروز زخمهای جلدی ایسکمیک در اندامها. پیشرفت علائم حتی می‌تواند به نکروز انگشتان و قطع اندام بینجامد.

مطالب زیر را مطالعه بفرمایید :