علائم اولیه از قانقاریای فورنیه شامل تورم یا درد ناگهانی در بیضه، تب، رنگ‌پریدگی و ضعف عمومی می‌باشد. علامت مهم دیگر بوی ناپاک و تخلیه چرکی از بافت‌های آلوده‌است. همچنین کریپتاسیون نیز گزارش شده‌است. بیماری به صورت یک عفونت زیر پوستی شروع می‌شود، اما تکه‌های بافت‌مرده به زودی روی پوست ظاهر می‌شوند.

قانقاریای فورنیه معمولاً بالینی تشخیص داده می‌شود، اما تست‌های آزمایشگاهی و مطالعات تصویربرداری نیز به منظور تأیید تشخیص و تعیین شدت و پیش بینی نتایج استفاده می‌شوند. X-ray و سونوگرافی ممکن است حضور گاز در زیر سطح پوست را نشان دهد. CT اسکن می‌تواند در تعیین محل منبع عفونت و میزان انتشار آن مفید باشد.