هنگامی که آلت تناسلی در حالت شل می باشد, کمترین مقدار خون که فقط جهت رفع نیاز های متابولیک است وارد جسم غاری میشود و سطح گاز های خون در جسم غاری مشابه سطح آنها در خون وریدی است. پس از تحریک جنسی بطور ناگهانی مقدار زیادی خون شریانی وارد آرتریولهای متسع می شود. تا تمام سیستم سینوزوئیدی را باز کند و تعادل جدیدی در فشار ( حدود 100 میلی متر جیوه) برقرار نماید( نعوظ کامل) ; در همین زمان برای حفط نعوظ فقط مقادیر آستانه ای جریان خون وارد جسم غاری میشوند و آن را ترک میکنند. تنگ شدن مجرای شریانی بعلت سخت شدن جدار شریان منجر به افت شریان در شریان های کاورنوس و کاهش جریان خون شریانی میشود که قادر است فقط بخشی از سیستم سینوزوئیدال را پر نماید و این فشار در جدار سیوزوئید ها جهت مسدود کردن ورید ها کافی نیست این نارسائی شریانی منجر به نعوظ ناقص یا عدم توانائی در حفظ نعوظ اولیه

بهترین روش برای بزرگ و کلفت کردن آلت مردانه | دراز کننده وحجیم دهنده الت

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قرص گیاهی مگنا ار ایکس اصل | راهی سنتی برای دراز نمودن الت تناسلی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروش قرص بزرگ کننده آلت مردان

, , , , , , , , , , , , , , , ,

راه های جلوگیری از زود ارضا شدن | تاخیری و بزرگ کننده الت

, , , , , , , , , , , , , , , , ,


افزایش طول آلت به طور طبیعی | راههای طبیعی افزایش طول و قطر الت مردانه

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

افزایش سایز اندام تناسلی در طب سنتی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بهترین دارو برای تقویت قوای جنسی | دارویی گیاهی سنتی برای بزرگ کردن | قرص برای بزرگ وکلفت

, , , , , , , , , , , , , , , , ,