این افراد بیشتر کمبود فولیک اسید دارند‌. اتفاقا این افراد جذب آهن‌شان از دستگاه گوارش بیشتر از افراد سالم است و ذخیره آهن‌شان بالاست. ولی اگر خانمی قاعدگی طولانی دارد یا حجم خون از دست رفته در دوران ماهانه‌اش بالاست، اول باید آزمایش فریتین خون را انجام ‌دهد و بر اساس نتیجه، لازم است مکمل آهن دریافت کند.