در تمام دنیا گروهی از مردان، نگران اندازه آلت تناسلی خود هستند و حتی ممکن است از «اضطراب یا سندرم کوچک بودن آلت تناسلی» رنج ببرند. منشا این اضطراب در اکثریت قریب به اتفاق موارد باورهای غلطی است که میان ناآگاهان و عوام شیوع دارد؛ باورهایی مثل اینکه اندازه آلت به مردانگی، قدرت باروری یا توانایی جنسی ربط دارد یا اینکه اگر آلت تناسلی کوچک باشد، باعث نارضایتی شریک جنسی می‌شود.

تبلیغاتی که برای بزرگ کردن آلت تناسلی می‌شود به مردان استفاده از روش‌های غیر جراحی (قرص، لوسیون، لوله خلاء، وسایل و روشهای کشش) را توصیه می‌کند که درباره تاثیر این روش‌ها کوچک‌ترین مدرک علمی وجود ندارد و چنین راهکارهایی از نظر طبی بی‌اعتبار است

از مطالب دیگر وبسایت دیدن فرمایید:

خرید قرص برای بزرگ شدن دایمی آلت | قرص برای تقویت الت تناسلی مردان در طب سنتی

خرید قرص مگنارکسبرچسب‌ها ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،