کاشت بذرهای سالم، ضدعفونی شده و مقاوم از روش‌های کنترل این بیماری است. همچنین از بین بردن بقایای آلوده گیاه از انتقال بیماری به سایر گیاهان جلوگیری می‌کند. برای مبارزه شیمیایی نیز سمپاشی با قارچ کش‌های تیرام، مانب و کلروتانیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فروش قرص مگنارکس

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قرص مگنارکس

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کرم کینگ سایز

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,